Gizlilik

Gizlilik Politikası

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, Şirket Adı, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksiumum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz,iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@metaldetectorland.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle info@metaldetectorland.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

 Başlangıç Seviyesi 6 Yeraltı Görüntüleme Dedektörleri
Dedektör

Başlangıç Seviyesi 6 Yeraltı Görüntüleme Dedektörleri

Dedektör ile boşluk tespiti yapabilirsiniz. Metal de olduğu gibi toprak yapısında boşluk derinliğini etkilemektedir. Ağzı açık ...

14  İleri Seviye Pointer Dedektör
Dedektör

14 İleri Seviye Pointer Dedektör

Algılama mesafesinde fakat algılayacağı kadar büyük değil o zaman yine dedektör boşluğu göremeyecektir. Dedektör ile boşluk tes...

 Öne Çıkan 7 Yeraltı Görüntüleme Dedektörleri
Dedektör

Öne Çıkan 7 Yeraltı Görüntüleme Dedektörleri

Kiralık dedektör istiyorsanız bunu dedektör firmalarından temin etmelisiniz. Kiraladığınız dedektöründe istediğiniz özell...

 En Kaliteli 12 Yeraltı Görüntüleme Dedektörleri
Dedektör

En Kaliteli 12 Yeraltı Görüntüleme Dedektörleri

Staffordshire definesine 3. Diğer örnekler ise şöyledir; Milton Keynes definesi 290 bin Sterlin ve British Müzesi tarafından satın ...

11  Başlangıç Seviyesi Derin Arama Dedektörleri
Dedektör

11 Başlangıç Seviyesi Derin Arama Dedektörleri

Her iki kullanım alanında aynı dedektörü kullanamazsınız. İnsanların bıraktığı altın eşya, gömü, para ve define aramacılı...

 En Yaygın 13 Derin Arama Dedektörleri
Dedektör

En Yaygın 13 Derin Arama Dedektörleri

3 milyon Sterlin karşılığında isimsiz bir alıcı tarafından satın alınmıştır. Örnekleri çoğaltmak istersek eğer, Batı Bagb...

11  Başlangıç Seviyesi Altın Dedektörleri
Dedektör

11 Başlangıç Seviyesi Altın Dedektörleri

Yine bir başka kuruluş olan New South Associates, ABD'deki önde gelen kültürel kaynak kurum danışmanlarından biri olarak geniş...

 Hoşunuza Gidebilecek 14 Derin Arama Dedektörleri
Dedektör

Hoşunuza Gidebilecek 14 Derin Arama Dedektörleri

Metal olan nesne ve objeleri tespit etmek için kullanılır. Metal dedektörü sektörü dünya genelinde çok yaygındır ve farkl...

 En Başarılı 14 Dedektör Modelleri
Dedektör

En Başarılı 14 Dedektör Modelleri

Dedektör ile boşluk tespiti yapabilirsiniz. Metal de olduğu gibi toprak yapısında boşluk derinliğini etkilemektedir. Boşluk büyü...

 İleri Seviye 10 Yeraltı Görüntüleme Dedektörleri
Dedektör

İleri Seviye 10 Yeraltı Görüntüleme Dedektörleri

Fakat defineci diye tabir edilen kişilerin yüzde kaçının dedektör kullanıcısı olduğu bilinmemektedir. Herhangi bir vatandaş vey...

 Başlangıç Seviyesi 6 Metal Dedektörler
Dedektör

Başlangıç Seviyesi 6 Metal Dedektörler

Kullanıcı yaptığı ölçümler ve aldığı verileri iyi analiz ederek bu sonuçlara varabilir. Cihazdan alınan verinin üzerind...

15  Sıra Dışı Yüzey Arama Dedektörleri
Dedektör

15 Sıra Dışı Yüzey Arama Dedektörleri

Temelde, bir mobil bulgu raporlama sistemi, araştırmacılar, kamu ve koleksiyon yöneticileri için semantik bir portal ve özel veri anal...